test osv

Hejsan

 

 

Medelåldern i Sveriges kommuner 2016

Här är en ny visualisering. I detta fallet är jag kanske mer stolt över visualiseringen i sig än vad datan i den är intressant. Om ni sitter inne på några intressanta kommunjämförelser, som ni gärna skulle se visualiserade är det bara att säga till!

 Klicka för att zooma in/ut!

Möjligtvis beter den sig lite besynnerligare på mobiler/osv, men det har funkat okej med att se tooltips/etc i Safari åtminstone.

Knivsta har lägst medelålder, 36,5 år. Överkalix har högst, 49,7 år. Datan kommer från SCB, Befolkningens medelålder efter region och kön. År 1998 – 2016. Modellen och kartdatan är en blandning mellan denna och denna.

Reformerna i budgetpropositionen för 2018

Som vi alla har längtat! Äntligen är budgetpropositionen här. Jag har gjort en väldigt quick&dirty visualisering av reformerna i budgeten. Så med reservation för eventuella fel etc (obs! inte jag som valt namn på kategorierna…):

 

Det hela är i vanlig ordning skrivet i dc.js, med samma mall och förutsättningar som i den senaste visualiseringen av de sammanlagda skatteintäkterna. Datan kommer från den andra tabellbilagan i Excel från budgetproppen. Enjoy!

Studiemedlets utveckling 1965-2018

I morgon släpps höstbudgeten för 2018, som bland annat kommer att innehålla en satsning på en höjd bidragsdel i studiemedlet.

Här följer tre diagram över studiemedlets utveckling över tid:

Till att börja med har studiemedlet stigit i långsammare takt än lönenivåerna i Sverige. ”Realstudiemedel” avser i detta fall studiemedlet justerat för konsumentprisindex (motsvarande reallönerna). Notera att denna tidsserie slutar 2016, eftersom det inte finns något konsumentprisindex att tillgå för 2017 eller 2018 ännu.

Bidragsdelen kommer att höjas en aning, med 300 kronor i månaden. Dock är det värt att komma ihåg att höjningen fortfarande kommer att innebära att bidragsdelen är lägre än 2014.

Datan kommer från:

Visualiseringen är byggd i dc.js.

Sveriges budgeterade skatteintäkter 2017

Här är en ny och kanske något mer pedagogisk visualisering av Sveriges sammanlagda skatteintäkter, men för 2017 i stället. En fördel med denna modell är att det är mycket lättare att hitta specifika skatter. Dessutom har det gått att visualisera även negativa poster (typ jobbskatteavdraget), till skillnad från modellen med bara prickarna. Klicka runt i figuren och upptäck era favoritskatter osv!

Visualiseringen är gjord i dc.js, och koden är i stora drag stulen från detta exempel. Datan kommer i vanlig ordning från budgetpropositionen för 2017. En högoddsare är ju att jag gör motsvarande visualisering när nästa budgetproposition kommer (går ju även att anpassa för utgifter).

Sveriges budgeterade skatteintäkter 2016

Här är en visualisering av Sveriges budgeterade skatteintäkter som jag ursprungligen gjorde back in 2014, men som jag nu uppdaterat med data från årets budgetproposition. Sveriges sammanlagda budgeterade skatteintäkter för 2016 är 1 856 607 665 000 kr.

Skriptet till denna visualisering kommer ursprungligen härifrån. Källkoden är öppen och hittas här.

Datan kommer från regeringens budgetproposition 2016, närmare bestämd i Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2016 (i excel-format).

Ni får väldigt gärna ge tips på hur denna visualisering kan förbättras, och på snarlika dylika projekt :). Jag vill lära mig mer om d3js, och det finns redan ganska många häftiga, färdigbyggda modeller en kan utgå från.

Min chatthistorik på Facebook

Facebook har en funktion för att ladda ned hela ens fullständiga historik på sidan. Det gav mig tillgång till 13,2 MB av meddelanden inklusive viss metadata (avsändare, datum och klockslag). Skrev ett litet program i C++ som bearbetade informationen till ett mer lätthanterligt format att importera in i ett kalkylprogram. Här följer ett par ordmoln, år för år:

2011 (mars och framåt)

2011 (mars och framåt)

2012

2012

2013

2013

2014

2014

Hela chatthistoriken är en ren guldgruva att hämta spännande information från (ja, det är väl i allra högsta grad en subjektiv upplevelse…). En annan idé jag hade var att sammanställa under vilka tider jag skickat och tagit emot meddelanden genom åren. Jag snodde ett d3.js-skript härifrån till hjälp. Månader i x-axeln, tid på dygnet i y-axeln och relativ andel meddelanden timme för timme noteras med färgintensitet.

ChattTidMånader

Tid på dygnet för skickade och mottagna meddelanden

Sveriges budgeterade skatteintäkter 2014

Okej, här är en fett flummig visualisering av Sveriges sammanlagda skatteintäkter som jag gjorde som en del av ett skolarbete våren 2014. Datan är ursprungligen från inkomstdelen i budgetpropositionen 2014. Jag var dock rätt quick&dirty i genomförandet, så jag vill bara lämna en reservation för eventuella felaktigheter och att denna ser rätt ful ut i din webbläsare.

Skriptet kommer ursprungligen härifrån. Källkoden är öppen och hittas här.

Det händer att jag i min vänsterretorik hetsar mot beskattningskvoten mellan kapital och arbete. Men efter att ha sett denna sammanställning har jag delvis kommit på andra tankar – skatterna på kapital behöver öka väldigt mycket i jämförelse med inkomstskatter och skatter på konsumtion för att utöka de sammanlagda skatteintäkterna.